| |     latinica | english  
Насловна
Прибављање докумената из Србије

ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ  МАТИЧНИХ КЊИГА И   УВЕРЕЊА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Странка која је заинтересована да прибави Извод из матичних књига Републике Србије, или других уверења која издају надлежни органи Републике Србије, може да поднесе одговарајући захтев Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Аустралији. 

Преко Генералног конзулата Републике Србије у Сиднеју, могуће је прибавити следеће Изводе и Уверења, попуњавањем обрасца који се прибављају у Генералном конзулату:

1. Извод из Матичне књиге рођених (MS Word

2. Извод из Матичне књиге умрлих (MS Word

3. Извод из Матичне књиге венчаних  (MS Word

4. Уверење о држављанству Републике Србије (MS Word
 
5. Уверење о некажњавању (MS Word

Административна такса за прибављање ових докумената преко Генералног конзулата Републике Србије у Сиднеју, може бити плаћена готовим новцем, банковним (а не личним или компанијским) чеком или поштанском уплатницом (money order) на име " Consulate-General of the Republic of Serbia -Sydney". Цене конзуларних услуга можете преузети ОВДЕ

Читко потписане и уредно попуњене формуларе, заједно са банковним чеком или поштанском уплатницом, ковертом са маркицом и својом адресом (ради повратног слања докумената), треба послати на адресу Генералног конзулата.

За странке са Новог Зеланда, поред такси за подношење захтева, на име трошкова слања, потребно је уплатити и износ од АУ$ 15.00.

Напомена:
Прихватањем да помогне странкама у иностранству да у њихово име поднесе захтев за прибављање одређених уверења из службених евиденција у Р. Србији, Конзулат није одговоран уколико та лица из било којих разлога нису уписана у одговарајуће евиденције и о томе се изда одговарајући сертификат од надлежних органа. 

За добијање документа из Републике Србије на овакав начин чека се до 60 дана од дана подношења захтева до достављања на кућну адресу.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Пријава смрти преминулог лица у иностранству
Прибављање докумената из Србије
Визни режим
Визни режим за Црну Гору
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Држављанство
Пријава рођења детета
Пријава брака склопљеног пред иностраним органом
Издавање спроводнице
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга