| |     latinica | english  
Насловна
Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

Пријава Брака

За пријаву брака закљученог у Аустралији ради уписа у матичну књигу венчаних у Републици Србији, према месту заједничког пребивалишта супружника, односно у месту пребивалишта једног од супружника, потребно је да се достави следеће:

  1. Попуњен захтев за пријаву брака (MS Word или PDF формат).
  2. Попуњена изјава супружника (MS Word или PDF формат).
  3. Оригинал аустралијског/новозеландског извода из матичне књиге венчаних (не старији од шест месеци), оверен печатом “Apostille”  и преведен на српски језик
  4. Фотокопија уверења о држављанству за оба супружника
  5. Фотокопија пасоша оба супружника

Уколико не подносите захтев и изјаву лично у Генералном конзулату, потребно је исте оверити код Justice of the Piece.

Напомена: Уколико се пријављује брак који није први брачним друговима, потребно је да се приложи и извод из матичне књиге рођених из Србије у коме је у рубрици “Напомена” уписано да је претходни брак разведен.

Подношење захтева износи АУ$ 37.00 и плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата, банковним чеком или поштанском уплатницом money order)  са назнаком „The Consulate General of the Republic of Serbia“.
Генерални Конзулат не прима приватне и чекове компанија.

Превод са енглеског на српски језик износи АУД $86.00 по документу.

За додатна обавештења о статусним питањима, молимо посетите сајт Министраства спољних послова РС.
 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Прибављање докумената из Србије
Визни режим
Визни режим за Црну Гору
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Држављанство
Пријава рођења детета
Пријава брака склопљеног пред иностраним органом
Издавање спроводнице
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга