| |     ћирилица | english  
Naslovna
Vizni režim

Državljanima Australije i Novog Zelanda nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 90 dana.

Ako nemate australijski/NZ pasoš, molimo Vas da proverite VIZNI REŽIM da li Vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.
Zahtev za izdavanje vize može se podneti lično u Generalnom konzulatu u Sidneju ili poštom

Zahtev za izdavanje vize se može podneti najranije 3 (tri) meseca pre planiranog datuma putovanja. 

VIZA C - Tranzit i kraći boravak do 90 dana u 180 dana

POTREBNI DOKUMENTI:

 1. važeći pasoš (pasoš mora biti važeći najmanje 6 meseci od dana ulaska u Srbiju);
 2. pozivno pismo:
  • za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa R.Srbije;
  • za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji;
  • za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu;
 3. popunjen obrazac zahteva za vizu - (PDF);
 4. fotografija (dimenzija 3.5 x 4.5 cm);
 5. rezervacija povratne karte ili itinirer (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);
 6. Dokaz o boravku u Australiji (dozvola boravka, radne dozvole, studentske vize)
 7. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji;
 8. zdravstveno osiguranje;
 9. taksa za izdavanje vize u iznosu od AUD$ 113.00.

VIZA D - duži boravak od 90 do 180 dana

Zahtev za izdavanje Vize D se podnosi u konzulatu, sa sledećom dokumetacijom:

1. ZAPOŠLJAVANJE: a) izvod o registraciji pravnog lica, privrednog društva, sportskog kluba, ili saveza ili preduzetnika u R. Srbiji; b) ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje strance u R. Srbiji.

2. ŠKOLOVANJE, STUDIRANJE, MEĐUNARODNA RAZMENA UČENIKA I STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD: a) potvrda o upisu u akreditovanu osnovnu, srednju ili visokoškolsku obrazovnu ustanovu; b) izvod o registraciji pravnog lica u RS; c) potvrda o organizaciji stručne prakse i specijalizacije; d) izvod o registraciji naučno-istraživačke organizacije i ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom.

3. SPAJANJE PORODICE: (supružnik je državljanin R.Srbije) a) izvod iz MKV, ne stariji od 6 meseci b) u slučaju vanbračne zajednice, uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica, ako imaju zajedničko dete - izvod iz MKR za dete.

4. OBAVLJANJE VERSKE SLUŽBE: a) izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u R. Srbiji b) ugovor o radu ili pismo crkve/verske zajednice kojim se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

5. LEČENJE ILI MEDICINSKA NEGA: a) rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u R. Srbiji; b) dopis zdravstvene ustanove kojim se navodi mesto i potreban period lečenja; c) rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u R. Srbiji.

6. VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA: a) izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list); b) overen kupoprodajni ugovor; c) ugovor o poklonu; d) ostavinsko rešenje ili sudska presuda.

Taksa i troškovi izdavanja vize se plaćaju u gotovini ili bankovnim čekom, poštanskom uplatnicom (money order) na ime: "Consulate General of the Republic of Serbia".

Produženje roka važenja vize

U izuzetnim slučajevima, ukoliko su ispunjeni uslovi Zakona o strancima, rok važenja vize se može produžiti na zahtev stranca. Zahtev podnosi se organu Ministrastva unutrašnjih poslova, nadležnom za poslove stranaca, po mestu boravišta stranca. Zahtev se podnosi pre isteka roka važenja vize. 

Generalni konzulat zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Dozvola za povratak, Izbeglički putni dokument

Osobe koje putuju sa putnom ispravom za izbeglice (Refugee Travel Document) ili putnom ispravom za strance (Aliens Passport) izdatom od strane nadležnih organa Australije/NZ treba da prilože prijavu za vizu Formular  - (MS Word ili PDF format). Potrebna su ista dokumenta kao i za obične pasoše.  Vreme za izdavanje viza na ovu vrstu putnih isprava je oko mesec dana.

Važna informacija:

 • Vreme izdavanja vize: Dozvolite najmanje 4 nedelje, odobrenje vize se dobija od nadležnog organa R.Srbije.

 • Prilikom ulaska u Republiku Srbiju može se uneti neograničena suma novca u stranoj valuti a sav novac iznad 10,000 EVRA treba prijaviti pri ulasku u zemlju. Potvrda o prijavljenom novcu je potrebna da bi se taj novac mogao izneti iz zemlje. Količina novca koji se iznosi iz zemlje ne može biti veća od one koja je uneta.

Za dodatne informacije posetite sajt Ministarstva Spoljnih Poslova R. Srbije: uslovi za ulazak u Srbiju

Ako ste državljanin Srbije i želite da znate da li vam je za putovanje u neku stranu zemlju potrebna viza, molimo proverite OVDE.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Vizni režim
Vizni režim za Crnu Goru
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Carina
Državljanstvo
Prijava rođenja deteta
Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom
Izdavanje sprovodnice
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga