| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

OVERA PUNOMOĆJA U VEZI SA NEKRETNINAMA U R.SRBIJI I OVERA NASLEDNIH IZJAVA

Obaveštavamo građane da, u skladu sa novim propisima u Republici Srbiji, punomoćja u vezi sa nekretninama u Srbiji i nasledne izjave mogu biti overeni u Generalnom konzulatu u zakonom predviđenoj formi javnobeležničkog zapisa, odnosno formi koja uključuje klauzulu o potvrđivanju isprave (solemnizaciona klauzula).

Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave koji je potrebno da se identifikuje na osnovu važećeg ličnog dokumenta Republike Srbije (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola) ili eventualno važećeg australijskog ili novozelandskog ličnog dokumenta (pasoš ili vozačka dozvola). Neophodno je da davalac punomoćja ili izjave podnese odgovarajući tekst punomoćja ili izjave koju je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (advokat ili javni beležnik), da proveri sa licem koje ovlašćuje ili notarom pred kojim će se zaključiti glavni pravni posao (ugovor) u kojoj formi i koje sadržine treba da bude isprava (punomoć ili izjava) koju prilaže. Punomoćje ili izjava se potpisuju u Generalnom konzulatu.

Za overu punomoćja u vezi sa nekretninama u Srbiji i overu naslednih izjava u javnobeležničkoj formi, odnosno njihovu solemnizaciju, neophodno je dokument koji treba da se overi (u elektronskoj formi), sa kopijom važećeg pasoša ili lične karte Srbije, odnosno važećeg stranog pasoša, prvo poslati na e-mail Generalnog konzulata (gkrssid@optusnet.com.au), a potom e-mailom ili telefonom zakazati vreme dolaska radi solemnizacije isprave.

Generalni konzulat nije ovlašćen da sačinjava javnobeležničke zapise, niti da solemnizuje privatne isprave o ugovorima koji predstavljaju pravni osnov za prenos svojine na nepokretnosti (zemljište, stan, kuća i sl.). Drugim rečima, za zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti (ugovor o prodaji, ugovor o razmeni, poklonu, doživotnom izdržavanju, ustupanju i raspodeli imovine za života i sl.) isključivo je nadležan javni beležnik na čijem području se nalazi nepokretnost u Srbiji.  

OVERA JAVNIH ISPRAVA – APOSTILLE

Australija i Novi Zeland su, kao i Srbija, potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, prema kojoj je javna isprava overena pečatom “Apostille” podobna za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije.

Ukoliko davalac punomoćja ili izjave nije u mogućnosti da lično dođe u Generalni konzulat, privatna isprava se može potpisati pred lokalnim javnim beležnikom (Notary Public), a potom istu je potrebno overiti pečatom “Apostil” (Apostille stamp) kod “Department of Foreign Affairs and Trade“ (za Novi Zeland je „Department of Internal Affairs”) u zavisnosti od toga u kom gradu se nalazite. Ukoliko je overeni dokument na engleskom jeziku, potrebno je izvršiti prevod na srpski jezik kod ovlašćenog prevodioca ili sudskog tumača. Na dokument overen kod Mirovnog sudije (Justice of the Piece) nije predviđeno da se utiskuje pečat “Apostil” (Apostille stamp), jer se overa ne priznaje van granica Australije i Novog Zelanda.  

Generalni konzulat će nastaviti da overava potpise na punomoćjima/ ovlašćenjima/izjavama i sl. za zaključenje pravnih poslova za koje zakonom nije propisana forma javnobeležničkog zapisa, odnosno solemnizacija, na uobičajeni način i bez prethodnog zakazivanja.

OVERA POTPISA NA OSTALIM PUNOMOĆJIMA/OVLAŠĆENJIMA/IZJAVAMA

Overa potpisa na privatnim ispravama (punomoćje, ovlašćenje ili izjava) koje moraju biti napisane na srpskom jeziku se vrši u Generalnom konzulatu na osnovu važećih dokumenata Republike Srbije (pasoš ili lična karta) ili važećeg australijskog ili novozelandskog dokumenta (pasoš ili vozačka dozvola). Za overu potpisa je neophodno lično prisustvo stranke čiji se potpis overava. Stranka potpisuje privatnu ispravu u Ambasadi gde se upisuje i u Knjigu legalizacije.

Lica koja nisu u mogućnosti da dođu lično u Generalni konzulat, zbog udaljenosti i velikih troškova, svoje privatne isprave (punomoći, saglasnosti, izjave i sl.), koje nisu u vezi sa nekretninama ili nasledstvom, mogu da overe pred Mirovnim sudijom (Justice of the Peace) sa konzularne Liste beležnika ili pred lokalnim javnim beležnikom (Notary Public). Dokument se zatim šalje poštom na nad-overu u Generalni Konzulat u Sidneju. Uz dokumenat za nadoveru, koji je prethodno verifikovao Mirovni sudija ili javni beležnik, potrebno je priložiti fotokopiju ličnog dokumenta (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola) i dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi u iznosu od AUD$ 73,00 (ukoliko dostavite i povratnu kovertu), odnosno sa uključenom poštarinom AUD$ 80,00 (AUD$ 88,00 za NZ) i  ukoliko se overava jedan primerak isprave (za dva primerka potrebno je dodati AUD$ 32,00, a za tri i svaki naredni AUD$ 18,00). Konzularna taksa i troškovi se plaćaju bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom na ime "Consulate General of the Republic of Serbia".

Zahtev za overavanje možete preuzeti OVDE

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate Generalni konzulat.

 

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Vizni režim
Vizni režim za Crnu Goru
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Carina
Državljanstvo
Prijava rođenja deteta
Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom
Izdavanje sprovodnice
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga