| |     latinica | english  
Насловна
Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт

 

Радно време

Конзуларно одељење (рад са странкама):

понедељак - петак  09:00 - 13:00 часова

Празници

Адреса

12, Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025

Поштанска адреса

P.O.Box 190 Edgecliff, NSW 2027

SYDNEY, AUSTRALIA

Локација/Мапа

Телефон:  + 612 / 9362-3003

                  + 612 / 9362-4637

Факс:        + 612 / 9362-4555

Е-mail: gkrssid@optusnet.com.au

            srb.cons.sydney@mfa.rs

Веб сајт: http://www.sydney.mfa.gov.rs

"ОНЛАЈН" ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА

"ОНЛАЈН" ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ЗА ПРУЖАЊЕ КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА

Обавештавамо да је у Генералном Конзулату Републике Србије у Сиднеју уведен нови начин заказивања термина за пружање конзуларних услуга.   

У складу са горе наведеним, у Генералном Конзулату Републике Србије у Сиднеју ће, почев од 24. октобра 2022. године, бити могуће заказивање термина за пружање свих конзуларних услуга  искључиво путем "онлајн" апликације е-КОНЗУЛАТ

Апликација је двојезична и доступна на српском језику, на ћириличном и латиничном писму, као и на енглеском језику.  Напомињемо да је уношење података неопходно извршити на одабраном језику и писму. Када се изабере потребна конзуларна радња, слободни термини се могу резервисати бирањем датума у календару са десне стране апликације. За додатне информације, молимо да кликнете на ПОМОЋ у апликацији.

COVID-19: УСЛОВИ ЗА УЛАЗАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Oд 03. маја 2022. године нема ограничења за улазак у Републику Србију.

Препорука за ношење маски у затвореном простору остаје на снази, док је ношење маски у здравственим установама обавезно.


 
 
 
Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре

Обавештавамо да је први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић донео одлуку број 17/30-2023/01 о расписивању конкyрса за сyфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону, а који имају за циљ: употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета и унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону, и  одлуку број 18/30-2023/01 о расписивању конкурса за сyфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону а који имају за циљ употребу, учење, чување, неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког и верског идентитета.


Конкурси су отворени у периоду од 1. до 15. фебруара 2023. године.


Увид у расписане конкурсе за суфинансирање пројеката можете извршити на следећим линковима:

https://www.dijaspora.gov.rs/konkursi.html

https://www.mfa.gov.rs

 


Регистровање корисника портала еУправа преко ДКП и издавање параметара за апликацију Consent ID

Обавештавамо да је 23. децембра 2022. године потписан Протокол између Министарства спољних послова и Министарства информисања и телекомуникација о сарадњи у области електронске идентификације и пружања услуга од поверења, као и услуга електронске управе грађанима и правним лицима у иностранству. Истовремено је потписан и Протокол о сарадњи између МСП и Канцеларије за ИТ и еУправу о физичкој идентификацији, регистрацији и издавању параметара за активацију средства “Шема еУправа” од стране овлaшћених службеника у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије.

У складу са потписаним документима, од 01. фебруара 2023. године, Генерални конзулат Р. Србије у Сиднеју почеће са применом бесплатне услуге регистрације корисника портала еУправе и издавања параметара за мобилну апликацију ConsentID која је неопходна ради електронске идентификације корисника приликом приступа на портал еУправе са високим нивоом поузданости.

Сви наши грађани у дијаспори који поседују важећи биометријски документ (личну карту или пасош), као и странци који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, односно, поседују евиденцијски број странца који издаје Министарство унутрашњих послова, могу у дипломатско-конзуларним представништвима постати еГрађани. Само једним одласком у најближе дипломатско-конзуларно представништво добијају се параметри за активацију мобилне апликације Consent ID потпуно бесплатно и тиме се омогућава приступ услугама еУправе.

Грађани који желе да користе услуге еУправе могу да, након активације апликације Consent ID и креирања налога, постану еГрађани. То им пружа могућност да у сваком тренутку, путем мобилног телефона или таблета, обаве преко 500 процедура везаних за најважнија животна дешавања, да у неколико кликова на Порталу еИД обезбеде себи потпис у клауду и потписују документа онлајн, да измире порез на имовину, поднесу захтев за издавање извода из матичних књига, добију га у електронском облику и слично.


ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНОГ ДОГОВОРА ЗА ПРИМЕНУ ОВОГ СПОРАЗУМА

Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Аустралије  и Административни договор за примену овог споразума, потписан је 20. јануара 2023. године у Београду.
С обзиром на бројност припадника српске заједнице који живе и раде у Аустралији, 2007. године је покренута иницијатива за закључивање споразума, који би им омогућио да лакше остваре своја права из социјалног осигурања и да та права користе и на територији Републике Србије. Након више писама које су две стране размениле одржани су прелиминарни разговори у јулу 2013. године у Београду, на којима су две стране презентовале своје системе социјалне сигурности.
Споразум између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности и Административни договор за примену Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности усаглашени су током три рунде преговора које су одржане у периоду од септембра 2015. године до марта 2022. године.  
Споразум регулише остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, као и избегавање двоструког осигурања за привремено упућена лица.
У Споразуму су заступљена стандардна решења и принципи, који омогућавају потпунију заштиту осигураника и корисника права. 
Један од најзначајнијих принципа је принцип сабирања стажа осигурања. Наиме, уколико навршени стаж осигурања на територији једне државе уговорнице није довољан за остваривање права на пензију, та држава узеће у обзир и стаж осигурања навршен у другој држави уговорници, с тим што се висина пензија одређује сразмерно дужини стажа осигурања у свакој држави.
Држављани земаља уговорница (активни осигураници, пензионери, чланови њихових породица) изједначени су у коришћењу права из социјалног осигурања, како на територији земље рада, тако и на територији земље порекла.
Надаље, у складу са принципом изједначености територија, права из социјалног осигурања стечена на основу правних прописа једне државе, могу се користити и ван њене територије, а трансфер у државу настањења, односно пребивалишта, врши се без умањења висине давања. То значи, ако се наш држављанин који је стекао право на пензију у Аустралији врати у Републику Србију, Аустралија ће му и даље исплаћивати пензију, односно вршиће њен трансфер у Републику Србију, без умањења висине давања. Тренутно аустралијска страна нема основа да исплаћује пензије нашим држављанима који се врате у Србију, али ступањем на снагу овог споразума то ће бити могуће.
Такође, у складу са принципом утврђивања применљивог законодавства, обавеза на социјално осигурање одређује према прописима земље  рада, с тим што за одређене категорије осигураника (запослени, самосталне делатности) постоје изузеци од овог начела.         
Како је предвиђено чланом 24, Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Аустралије ступиће на снагу првог дана трећег месеца након месеца у коме стране уговорнице, дипломатским путем, размене ноте којима се међусобно обавештавају да су завршене све процедуре неопходне за његово ступање на снагу (ратификација/потврђивање).
Иначе, Република Србија примењује споразуме о социјалној сигурности са 32 државе. У предстојећем периоду очекује се почетак примене  споразума са Тунисом и Азербејџаном, као и иновираног споразума са Француском.


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова