| |     ћирилица | english  
Naslovna
Prijava rođenja deteta

PRIJAVA ROĐENJA I DRŽAVLJANSTVA DETETA - DO 23 GODINE STAROSTI
(Obrazac br. 14. i obrazac br.13)

Državljanstvo Republike Srbije, stiče poreklom dete rođeno u inostranstvu, ukoliko je bar jedan od roditelja u trenutku rođenja deteta državljanin Republike Srbije i ako do navršene 23. godine života bude prijavljeno za upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana.

Prijavljivanje se vrši preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva RS od strane roditelja (jednog ili oba) koji je državljanin Republike Srbije. Za dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost  potpisana i overena pred konzularnim službenikom ili kod mirovnog sudije (JP), koji je polazio svoj potpis u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Sidneju.

U cilju upisa potrebno je dostaviti sledeće:

  1. Popunjen zahtev (obrazac br.14  i obrazac br.13), koji podnosi jedan ili oba roditelja. Ukoliko jedan roditelj podnosi zahtev, potrebna je saglasnost drugog. Ukoliko roditelji imaju različito državljanstvo, zahtev za upis deteta podnose i potpisuju oba roditelja, kojom prilikom sporazumno određuju državljanstvo deteta. Upis deteta u MK rođenih vrši se po mestu poslednjeg prebivališta jednog od roditelja. Ukoliko se zahtevi dostavljaju poštom overavaju se kod mirovnog sudije (ЈP).
  2. Original izvoda iz matične knjige rođenih za dete (ne stariji od šest meseci), izdat od strane inostranog organa, a overen pečatom "APOSTILLE" i preveden na srpski jezik.
  3. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje. Ako je brak sklopljen u Australiji, potrebno je upisati brak u matične knjige venčanih u Srbiji, priložiti "Marriage Certificate" (ne stariji od šest meseci) overen pečatom "Apostille" i  preveden na srpski jezik. Ako je dete rođeno vanbračno, dokaz o priznavanju očinstva, takodje overeno pečatom "APOSTILLE", i prevedeno na srpski jezik.
  4. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije za roditelje. Ukoliko jedan od roditelja nije državljanin Republike Srbije, dokaz o državljanstvu druge države, sa prevodom na srpski jezik;
  5. Dokaz o regulisanom boravku roditelja u Australiji (AU/NZ pasoš, vozačka dozvola sa trenutnom adresom, viza za dozvolu boravka)
  6. Fotokopija putne isprave roditelja ili drugi dokument za identifikaciju sa fotografijom.

Taksa za podnošenje zahteva iznosi ukupno AUD$ 29.00.

Taksa za prevod stranih izvoda sa Engleskog na Srpski jezik iznosi AUD $86.00 po dokumentu.

Taksa plaća se gotovim novcem na šalteru konzulata, bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom (money order), sa naznakom za "The Consulate General of the Republic of Serbia" ako se šalje poštom.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Vizni režim
Vizni režim za Crnu Goru
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Carina
Državljanstvo
Prijava rođenja deteta
Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom
Izdavanje sprovodnice
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga